جمعه, 1 بهمن 1395 الجمعة, جانفييه 20, 2017           فارسی English
اسناد مرتبط

مزايده و مناقصه ها
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
م ک/ 95/0048اصلاح سيستم جمع آوري آبهاي سطحی تأسيسات گاز و گازمايع 600 و پالايشگاه شيرين سازي جديد! یک مرحله ای 29/10/139516/12/139704/12/139515/12/1395مشاهده اطلاعات کامل
م ک/ 95/0049بهينه سازي پايه هاي روشنايی واحد نمکزدايی شماره یک اهواز یک مرحله ای 20/10/139516/12/139727/11/139515/12/1395مشاهده اطلاعات کامل
م ک/ 95/0040خدمات آبدارخانه و تنظيفات نگهداري و تعميرات شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون یک مرحله ای 20/10/139509/12/139720/11/139508/12/1395مشاهده اطلاعات کامل
م ک/ 95/0045انجام تعميير كلی و توسعه ساختمان آشپزخانه ناحيه صنعتی آبتيمور یک مرحله ای 25/10/139516/12/139727/11/139515/12/1395مشاهده اطلاعات کامل
م ک/ 95/0033 ت1پيشگيري و نگهداري و تعميرات ديزل ژنراتور پمپ هاي درون چاهي یک مرحله ای 12/10/139523/12/139711/12/139522/12/1395مشاهده اطلاعات کامل
م ک/ 95/0037انجام خدمات مكانيک 1 ، جوشكار ساده و كد ، كمک جوشكار و تراشكار نگهداري و تعميرات شركت بهره برداري نفت و گاز كارون یک مرحله ای 22/09/139518/11/139705/11/139517/11/1395مشاهده اطلاعات کامل
م ک/ 95/0038انجام خدمات تهيه و تأمين 115 دستگاه خودروي ترابري یک مرحله ای 22/09/139516/12/139704/12/139515/12/1395مشاهده اطلاعات کامل
م ک/ 95/0039خدمات تهيه و تأمين 451 دستگاه خودروي ترابري یک مرحله ای 22/09/139516/12/139703/12/139515/12/1395مشاهده اطلاعات کامل
48-9500026البسه ورزشي همگاني كاركنان دو مرحله ای 20/09/139511/11/139720/10/139510/11/1395مشاهده اطلاعات کامل
م ک/ 95/0042انجام خدمات مورد نياز بخشی از ادارات ستادي یک مرحله ای 21/09/139527/10/139715/10/139526/10/1395مشاهده اطلاعات کامل
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
   آرشيو

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شركت بهره برداری نفت و گاز کارون می باشد.

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8