پنج‌شنبه, 2 مرداد 1393             

گزارش تصويرياخبار و رويدادها

عكس روزچاپ...
بازدید کارشناسان شرکت کارون و راه سازی خوزستان از مسیر  کمربندی غرب اهواز
بازدید کارشناسان شرکت کارون و راه سازی خوزستان از مسیر کمربندی غرب اهواز

تعداد بازدیدها :119
    از  91  

آدرس :

اهواز- ناحيه صنعتي كارون

شركت بهره برداري نفت و گاز كارون

صندوق پستي:1772-61355

 

فاكس تداركات و امور كالا:

2249806-0611

دورنگار روابط عمومي:

2249805-0611 

 

 

 

 

DOURAN Portal V3.9.7.97