جمعه, 7 شهريور 1393             

گزارش تصويريكارون در يك نگاه


عكس روزچاپ...

تعداد بازدیدها :120
    از  91  

آدرس :

اهواز- ناحيه صنعتي كارون

شركت بهره برداري نفت و گاز كارون

صندوق پستي:1772-61355

 

فاكس تداركات و امور كالا:

2249806-0611

دورنگار روابط عمومي:

2249805-0611 

 

 

 

 

DOURAN Portal V3.9.7.97