پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مزايده و مناقصه ها
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
مناقصه 9600118-48دو عدد تشک نجات دو مرحله ای 1398/02/251399/02/251398/04/151398/05/27مشاهده اطلاعات کامل
تجدید مناقصه 9700299-48قطعات سیستم اعلان حریق دو مرحله ای 1398/02/251399/02/251398/04/051398/05/13مشاهده اطلاعات کامل
تجدید مناقصه 9600081-48دیزل ژنراتور 130KVA دو مرحله ای 1398/02/221399/02/221398/03/291398/05/06مشاهده اطلاعات کامل
تجدید مناقصه 9800074-48دیزل ژنراتور 365KVA دو مرحله ای 1398/02/221399/02/221398/03/291398/05/06مشاهده اطلاعات کامل
مناقصه 98/0002انجام خدمات مراقب دستگاه های پالایش و تنظیفات و آبدارخانه ها در کارخانه های گاز و گاز مایع شرکت نفت و گاز کارون یک مرحله ای 1398/02/211399/02/211398/03/061398/03/19مشاهده اطلاعات کامل
مناقصه 98/0001انجام خدمات مراقب دستگاه بهره برداری،مخازن استراتژیک،مراقب چاه،مراقب آب ،برق و بخار،مکانیک تعمیرات دستگاه ها،کارگر ساده وآبدارخانه و تنظیفات و سایر خدمات مربوطه در تاسیسات بهره برداری شرکت یک مرحله ای 1398/02/211399/02/211398/04/011398/04/16مشاهده اطلاعات کامل
مناقصه 9800023-48ادوات ابزار دقیقی آماک 1 و منصوری و نمک 3 دو مرحله ای 1398/02/171399/02/171398/03/221398/05/06مشاهده اطلاعات کامل
مناقصه 9700254-48گسکت و صفحه مبدل حرارتی دو مرحله ای 1398/02/171399/02/171398/03/251398/04/30مشاهده اطلاعات کامل
مناقصه 9700001-48تامین تعداد 3 قلم کالا شامل 200 عدد باتری نیکل کادمیوم دو مرحله ای 1398/02/171399/02/171398/03/221398/04/30مشاهده اطلاعات کامل
مناقصه 9800072-48تامین تعداد 4 قلم کالا شامل 51 عدد فیتینگ و لامپ مهتابی ضد انفجار دو مرحله ای 1398/02/171399/02/171398/03/221398/04/30مشاهده اطلاعات کامل
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
   آرشيو

اسناد مرتبط

V5.3.6.0