پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

اسناد مرتبط

مزايده و مناقصه ها
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
مناقصه 9700377- 48خرید 145 عدد کمپرسور کولر گازی دو مرحله ای 1397/11/231398/11/231397/12/281398/02/22مشاهده اطلاعات کامل
مناقصه 9700333- 48خرید قطعات یدکی نیسان پیکاب و رونیز دو مرحله ای 1397/11/091398/11/091397/12/151398/02/08مشاهده اطلاعات کامل
مناقصه 9700017- 48تامین 600 متر کابل برق قدرت دو مرحله ای 1397/11/131398/11/131397/12/221398/02/29مشاهده اطلاعات کامل
مناقصه 9700336- 48تامین 5 قلم کالا شامل مولکولارسیو،نمک کوره و MSEED SUPPORT مناقصه 1397/11/131398/11/131397/12/221398/02/29مشاهده اطلاعات کامل
مناقصه 001-64-91615-40خرید 2 دستگاه لودر دو مرحله ای 1397/11/131398/11/131397/12/221398/02/29مشاهده اطلاعات کامل
مناقصه م ک/0040/ 97انجام خدمات روزمره تعمیرات عمومی و ساختمان،فضای سبز،خدمات دستگاههای تهویه و تبرید و خدمات مخابرات یک مرحله ای 1397/11/131398/11/131397/12/221398/01/18مشاهده اطلاعات کامل
تجدید مناقصه 9700038- 48تامین تعداد 2 قلم کالا شامل 6000متر کابل برق قدرت دو مرحله ای 1397/11/091398/11/091397/12/161398/02/22مشاهده اطلاعات کامل
مناقصه م ک/0039/ 97انجام خدمات مراقب دستگاه بهره برداری 1،بازبین دفتری و انجام خدمات تنظیفات و امور آبدارخانه ها تاسیسات تقویت فشار گاز یک مرحله ای 1397/11/021398/11/021397/12/181398/01/18مشاهده اطلاعات کامل
مناقصه م ک/0038/ 97انجام خدمات آبدارخانه و تنظیفات نگهداری و تعمیرات یک مرحله ای 1397/11/021398/11/021397/12/181398/01/18مشاهده اطلاعات کامل
تجدید مناقصه 9600119- 48تامین پوشاک و پوتین اتشنشانی دو مرحله ای 1397/10/301398/10/301397/11/241398/02/15مشاهده اطلاعات کامل
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
   آرشيو

V5.1.0.0