پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مزايده و مناقصه ها
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
مناقصه 003-81-98603-31تریلر پمپ دیزلی سیار آتش نشانی جديد! دو مرحله ای 1399/06/301400/06/301399/08/071399/09/16مشاهده اطلاعات کامل
مناقصه 007-81-98603-31گازسنج جديد! دو مرحله ای 1399/06/261400/06/261399/08/071399/09/09مشاهده اطلاعات کامل
تجدید مناقصه 9800073-48انواع کابل قدرت دو مرحله ای 1399/06/231400/06/231399/07/301399/09/09مشاهده اطلاعات کامل
مناقصه م ک/99/0009انجام خدمات حراست و نگهبانی از پستهای مختلف ناحیه صنعتی،درب اداره حراست،اداره ایمنی و کارشناسان حفاظت از الکترونیک یک مرحله ای 1399/06/231400/06/231399/06/261399/08/11مشاهده اطلاعات کامل
مناقصه 9900451-48کابل ابزار دقیق دو مرحله ای 1399/06/231400/06/231399/07/231399/09/09مشاهده اطلاعات کامل
مناقصه 9800062-48ادوات ابزار دقیق دو مرحله ای 1399/06/161400/06/161399/07/161399/09/09مشاهده اطلاعات کامل
تجدید مناقصه 9800862-48اتصالات چکسونی دو مرحله ای 1399/06/051400/06/051399/07/131399/08/18مشاهده اطلاعات کامل
مناقصه م ک/99/0007انجام خدمات تعمیرگاهی،بازبین دفتری،انبارداری،پنچرگیری،تعویض روغن،سرویس و شستشو و تنظیفات کارگاهی یک مرحله ای 1399/06/021400/06/021399/06/161399/06/30مشاهده اطلاعات کامل
تجدید مناقصه 9700125-48باتری نیکل کادمیوم دو مرحله ای 1399/05/141400/05/141399/07/071399/08/25مشاهده اطلاعات کامل
مناقصه 9600137-48شیرکتابی دو مرحله ای 1399/05/041400/05/041399/06/051399/07/13مشاهده اطلاعات کامل
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
   آرشيو

اسناد مرتبط

گروه دورانV5.7.4.0