پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مزايده و مناقصه ها
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
تجدید مناقصه 9700125-48باتری نیکل کادمیوم دو مرحله ای 1399/05/141400/05/141399/07/071399/08/25مشاهده اطلاعات کامل
مناقصه 9600137-48شیرکتابی دو مرحله ای 1399/05/041400/05/041399/06/051399/07/13مشاهده اطلاعات کامل
مناقصه 9900069-48ادوات روشنایی ضدانفجار دو مرحله ای 1399/04/281400/04/281399/05/221399/06/30مشاهده اطلاعات کامل
مناقصه م ک/99/0004انجام خدمات فنی و غیرفنی مورد نیاز اداره نگهداری و تعمیرات خطوط لوله یک مرحله ای 1399/04/171400/04/171399/05/051399/05/19مشاهده اطلاعات کامل
مناقصه 9700028-48شیر دروازه ای دو مرحله ای 1399/04/111400/04/111399/05/131399/06/23مشاهده اطلاعات کامل
تجدید مناقصه 9800862-48اتصالات چکسونی دو مرحله ای 1399/04/111400/04/111399/05/201399/06/23مشاهده اطلاعات کامل
مناقصه م ک/99/0002انجام خدمات مراقب دستگاههای پالایش وتنظیفات و آبدارخانه ها در کارخانه های گاز و گاز مایع شرکت یک مرحله ای 1399/03/261400/03/261399/04/011399/05/05مشاهده اطلاعات کامل
مناقصه م ک/99/0001انجام خدمات مراقب دستگاه بهره برداری،مخازن استراتژیک،مراقب چاه،مراقب آب،برق وبخار،مکانیک تعمیرات دستگاه ها،کارگرساده و آبدارخانه و تنظیفات وسایر خدمات مربوطه در تاسیسات یک مرحله ای 1399/03/191400/03/191399/05/111399/05/26مشاهده اطلاعات کامل
مناقصه 9600011-48الکتروپمپ آبرسانی دو مرحله ای 1399/03/101400/03/101399/04/181399/05/26مشاهده اطلاعات کامل
مناقصه 9900067-48باتری نیکل کادمیوم دو مرحله ای 1399/03/101400/03/101399/04/041399/05/12مشاهده اطلاعات کامل
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
   آرشيو

اسناد مرتبط

گروه دورانV5.7.4.0