پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

معرفي مديران

اعضای هیئت مدیره شرکت نفت و گاز کارون

 

             غلامرضا مفيدي

          مدیر عامل

 

محمد رحیمی قشقایی

مدیر امور فنی

 

پرویز عالی پور

مدیر امور مالی

 

سیامک نریمیسا

مدیر خدمات

 

احمد شیرالی

مدیر منابع انسانی

 

وحید زارع

مدیر عملیات


V5.3.6.0