پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

معرفي مديران

اعضای هیئت مدیره شرکت نفت و گاز کارون

 

             محسن دهانزاده

          مدیر عامل

 

محمد رحیمی قشقایی

مدیر امور فنی

 

سیامک نریمیسا

مدیر خدمات

 

احمد شیرالی

مدیر منابع انسانی

 

وحید زارع

مدیر عملیات


V5.1.0.0