پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مزايده و مناقصه ها
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
مناقصه م ک/0006/ 98انجام خدمات تعمیرگاهی ،بازببن دفتری ،انبارداری ،پنچرگیری ،تعویض روغن ،سرویس و شستشو و تنظیفات کارگاهی یک مرحله ای 1398/06/061399/06/061398/06/251398/07/07مشاهده اطلاعات کامل
تجدید مناقصه 9700001-48باتری نیکل کادمیوم دو مرحله ای 1398/06/051399/06/051398/07/211398/09/03مشاهده اطلاعات کامل
مناقصه 9800473-48کربن ذغالی و کربنات سدیم دو مرحله ای 1398/06/051399/06/051398/07/101398/08/19مشاهده اطلاعات کامل
تجدید مناقصه 9800060-48باتری نیکل کادمیوم دو مرحله ای 1398/06/041399/06/041398/07/211398/09/03مشاهده اطلاعات کامل
مناقصه م ک/0004/ 98انجام خدمات نظارت خوردگی فلزات،خدمات جنبی،پرتونگاری و آلتراسونیک یک مرحله ای 1398/06/021399/06/021398/06/231398/07/07مشاهده اطلاعات کامل
مناقصه م ک/0005/ 98انجام خدمات حراست و نگهبانی از پستهای مختلف ناحیه صنعتی،درب اداره حراست،اداره ایمنی وکارشناسان حفاظت از الکترونیک یک مرحله ای 1398/06/021399/06/021398/07/061398/07/21مشاهده اطلاعات کامل
تجدید مناقصه 9600119-48پوشاک و پوتین آتشنشانی دو مرحله ای 1398/05/271399/05/271398/07/061398/08/12مشاهده اطلاعات کامل
تجدید مناقصه 9600118- 48دو عدد تشک نجات دو مرحله ای 1398/05/191399/05/191398/07/031398/08/13مشاهده اطلاعات کامل
مناقصه 9600139- 48الکتروموتور ضد انفجار 290 کیلو وات دو مرحله ای 1398/05/191399/05/191398/07/031398/08/12مشاهده اطلاعات کامل
مناقصه 9600112-48کابل و جعبه اتصال ضد انفجار دو مرحله ای 1398/05/161399/05/161398/06/271398/08/12مشاهده اطلاعات کامل
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
   آرشيو

اسناد مرتبط

V5.3.6.0