پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مزايده و مناقصه ها
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
مناقصه 9700019-48مبدل حرارتی جديد! دو مرحله ای 1398/10/281399/10/281398/12/141399/02/07مشاهده اطلاعات کامل
مناقصه 98/0025انجام خدمات هدایت و نگهداری 66 دستگاه خودروی 8 و 24 ساعته،استادکار وسائط نقلیه،اپراتور ماشین آلات،طناب بند،اپراتور تحویل و تحول سوخت جديد! یک مرحله ای 1398/10/251399/10/251398/12/111398/12/25مشاهده اطلاعات کامل
مناقصه 98/0008 ت1تامین امنیت از کلیه ابنیه،اموال و تجهیزات موجود در حوزه استحفاظی نفت و گاز کارون به ویژه چاهها و خطوط لوله به تعداد 224 نفر نیروی انسانی به همراه16 دستگاه خودرو سواری پژو جديد! یک مرحله ای 1398/10/251399/10/251398/11/271398/12/11مشاهده اطلاعات کامل
تجدید مناقصه 9800756-48رول چارت دو مرحله ای 1398/10/221399/10/221398/11/301399/01/31مشاهده اطلاعات کامل
تجدید مناقصه 9800656-48انواع سرکابل دو مرحله ای 1398/10/171399/10/171398/11/281399/01/31مشاهده اطلاعات کامل
مناقصه 9600068-48تجهیزات بک واش دو مرحله ای 1398/10/161399/10/161398/11/231399/01/31مشاهده اطلاعات کامل
مناقصه 9800939-48قطعات ابزار دقیقی MTL کمپرسورهای گازی دو مرحله ای 1398/10/161399/10/161398/11/231399/01/31مشاهده اطلاعات کامل
مناقصه 9800928-48تامین تعداد 1 قلم کالا شامل 120 بشکه ماده کند کننده خوردگی TL-162 دو مرحله ای 1398/10/081399/10/081398/11/141398/12/25مشاهده اطلاعات کامل
تجدید مناقصه 001-48-91601-31تامین تجهیزات مقابله با آلودگی نفتی رودخانه دو مرحله ای 1398/10/041399/10/041398/11/161398/12/25مشاهده اطلاعات کامل
مناقصه م ک/98/0021تعمیرات کلی اتاق کنترل تقویت فشار گاز اهواز5 یک مرحله ای 1398/10/021399/10/021398/10/171398/11/06مشاهده اطلاعات کامل
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
   آرشيو

اسناد مرتبط

V5.3.6.0