برنامه توليد

برنامه توليد نفت و گاز شركت بهره‌برداري نفت و گاز كارون نيز مانند ساير شركت هاي توليد كننده در سه بخش نفت، گاز و مايعات گازي پس از انجام تحقيقات كارشناسي از طرف مديريت برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران تهيه و پس از ابلاغ به ستاد شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب در اختيار اين شركت  قرار مي گيرد.

 تـوليد نفت:

شركت بهره برداري نفت و گارون به عنوان بزرگترين شركت بهره بردار شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب و شركت ملي نفت ايران ، با دارا بودن 656 حلقه چاه در محدوده جغرافيايي خود روزانه بیش از یک ميليون بشكه نفت توليد مي نمايد. نيمي از نفت فرآورش شده شركت بهره‌برداري نفت و گاز كارون جهت صادرات به پايانه صادراتي خارگ و مابقي جهت مصارف داخلي به پالايشگاههاي تهران و آبادان ارسال مي‌گردد. بي شك اين حجم از توليد نفت و گاز نقش به سزايي در توليد ناخالص ملي ايفا مي‌نمايد.

 تـوليد گاز:

از آنجايي كه ميزان گاز توليدي به مقدار نفتي كه استخراج مي شود، بستگي دارد شركت بهره برداري نفت و گاز كارون در حال حاضر به طور ميانگين، روزانه حدود 600 ميليون فوت مكعب گاز را توليد و فرآورش مي‌نمايد كه جهت مصارف خانگي و صنعتي به شركت ملي گاز ايران تحويل داده مي شود.

 مـايعات گازي:

با توجه به اينكه گاز ارسالي به كارخانجات گاز و گاز مايع، گاز غنی می باشد در كارخانه‌هاي گاز و گاز مايع ، گاز خشك و مايعات گازي از هم تفكيك شده و مايعات گازي جهت تامين خوراك به پتروشیمی بندر امام (ره) ارسال مي گردد. اين شركت در حال حاضر روزانه حدود 55 هزار بشکه مايعات گازي توليد مي نمايد.   

آب آشاميدني و صنعتي

شركت كارون داراي يك كارخانه تامين و تصفيه آب آشاميدني و صنعتي و خام با ظرفيت 55 هزار متر مكعب در روز است كه آب شرب آن براي مصارف خانگي در مناطق شهرك نفت، كوي فداييان اسلام و آب صنعتي نيز جهت واحدهاي عملياتي و تاسيسات مورد استفاده قرار مي گيرد. 

گروه دورانV6.0.5.0