تأسيسات گاز و گاز مايع

بخشی از واحدهای تحت سرپرستی شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون كارخانه هاي گاز و گاز مايع شماره 600/700/800 مي باشند. گازهايي كه از مرحله اول فرآورش نفت آسماري به دست مي آيد به كارخانه گاز و گاز مايع 600 منتقل و پس از مايع گيري به شركت ملي گاز ايران تحويل مي گردد و مايعات گازي نيز به پتروشيمي بندر امام ارسال مي گردد.گازهاي ساير مراحل تفكيك نفت و گاز آسماري،بنگستان اهواز،منصوري و مارون نيز پس از فشار افزايي در ايستگاههاي تقويت فشار گاز مربوطه در نهايت به كارخانه هاي گاز و گاز مايع 700 و800 ارسال شده و پس از انجام عمليات مايع گيري به شركت ملي گاز ايران ارسال شده و مايعات گازي به دست آمده نيز به پتروشيمي بندر امام ارسال مي گردد. 

 

 

 

كارخانه گاز و گاز مايه شماره600

 

هدف از تأسيس:  این کارخانه گازهای استحصال شده از واحدهای بهره‌برداری اهواز را تحت سیکل تبرید پروپان به گازسبک و مایعات گازی تبدیل می‌نماید.

تاريخ تأسيس:  این کارخانه در سال 1352 در 30 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان اهواز با ظرفیت اسمی 503 م.ف.م.ر و ظرفیت فعلی 440 م.ف.م.ر راه‌اندازی گردید.

ورودی کارخانه:  خوراک ورودی این کارخانه از گاز مرحله اول واحدهای بهره‌برداری شماره 1 تا 5 اهواز تأمین می‌شود.

محصول توليدی کارخانه:  گاز سبک تولیدی جهت تأمین مصارف شبکه سراسری به شرکت ملی گاز و مایعات گازی به پتروشیمی بندر امام ارسال می‌گردد.

 

جدول مقادير خوراك محصولات

 

 

كارخانه

گاز غني رودي

(م.ف.م.ر)

مايعات گازي

(بشکه)

گاز سبك

(م.ف.م.ر)

گاز مايع

(بشکه)

600

381

-

375

3650

 

 

 

كارخانه گاز و گاز مايع شماره 700

 

هدف از تأسيس:  این کارخانه گازهای استحصال شده از واحدهای بهره‌برداری اهواز و مارون را تحت سیکل تبرید پروپان به گازسبک و مایعات گازی تبدیل می‌نماید.

تاريخ تأسيس:  کارخانه گاز و گاز مایع700 در سال1371 با ظرفیت اسمی 85میلیون فوت مکعب‌گاز سبک و 25000 بشکه مایعات گازی در روز در 30 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان اهواز راه‌اندازی گردید.

ورودی کارخانه:  خوراک مورد نیاز کارخانه از گازهای مراحل 2، 3 و 4 واحدهای بهره‌برداری شماره 1 تا 5 اهواز و 1 تا 6 مارون تأمین می‌شود.

محصول توليدی کارخانهتولید فعلی کارخانه حدود 130 م.ف.م.ر گاز سبک است که به شرکت ملی گاز ایران تحویل می‌گردد  همچنین 27000 بشکه مایعات گازی که توسط خط لوله "16 به طول KM 94 به پتروشیمی بندر امام منتقل می‌شود.

 

 

جدول مقادير خوراك محصولات

 

 

گاز مايع

هر واحد(طراحي) (بشکه)

 

گاز سبك

هر واحد(طراحي) (م.ف.م.ر)

مايعات گازي

هر واحد(طراحي) (بشکه)

گاز غني ورودي هر واحد(طراحي)

(م.ف.م.ر)

 

كارخانه

 

 

25000

70

8000

85

700

 

 

 

 

كارخانه گاز و گاز مايع شماره800

 

هدف از تأسيس:  این کارخانه گازهای استحصال شده از واحدهای بهره‌برداری اهواز و مارون را تحت سیکل تبرید پروپان به گازسبک و مایعات گازی تبدیل می‌نماید.

 

تاريخ تأسيس:  کارخانه گاز و گاز مایع 800 در سال 1368 با ظرفیت اسمی روزانه 85 م.ف.م.ر گاز غنی و 8000 بشکه مایعات گازی در 30 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان اهواز راه‌اندازی گردید.

 

ورودی کارخانه:  خوراک مورد نیاز کارخانه از گازهای مراحل 2، 3 و 4 واحدهای بهره‌برداری شماره 1 تا 5 اهواز و 1 تا 6 مارون تأمین می‌شود.

 

محصول توليدی کارخانه:  در حال حاضر تولید روزانه کارخانه 130 م.ف.م.ر گاز خشک و 27000 بشکه مایعات گازی است که گاز خشک تولیدی جهت جداسازی اتان به پتروشیمی مارون و از آنجا به شرکت ملی گاز ارسال می‌گردد، مایعات گازی نیز به پتروشیمی بندر امام انتقال می‌یابد.

 

 

جدول مقادير خوراك و محصولات

 

گاز مايع هر واحد(طراحي)

(بشکه)

 

گاز سبك هر واحد(طراحي)

(م.ف.م.ر)

مايعات گازي هر واحد(طراحي)

(بشکه)

گاز غني ورودي هر واحد(طراحي)

(م.ف.م.ر)

 

كارخانه

 

 

25000

70

8000

85

800

 

 

پالایشگاه شیرین سازی گاز 

 

پالایشگاه شیرین سازی گاز شرکت بهره برداری نفت و گاز بخشی از تاسیسات پروژه آماک است که باهدف جمع آوری و جلوگیری از سوزاندن گازهای ترش بنگستانی در 30 کیلومتری غرب اهواز در ناحیه صنعتی کریت احداث شده است.

این پالایشگاه شامل دو واحد آمین(شیرین سازی گاز)،یک واحد شیرین سازی مایعات ،یک ایستگاه تقویت فشار مایعات ،یک ایستگاه تقویت فشار گاز اسیدی و یک واحد نمزدایی گاز اسیدی است.

ظرفیت طراحی این پالایشگاه 232 میلیون فوت مکعب گاز ترش و حدود 5000 بشکه مایعات گازی به عنوان خوراک و تولیدات آن حدود 220 میلیون فوت مکعب گاز شیرین و 18 میلیون فوت مکعب گاز ایسدی و حدود 5000 بشکه مایعات گازی شیرین در روز است .

در حال حاضر فاز یک این پالایشگاه در مدار فرآورش قرار دارد و روزانه حدود 155 میلیون فوت مکعب گاز ترش را از ایستگاههای تقویت فشار گاز دریافت نمود و پس از شیرین سازی حدود 140 میلیون فوت مکعب گاز را به کارخانه گاز و گاز مایع شماره 800 ارسال می نماید.

با راه اندازی کامل این کارخانه تمامی گازهای ترش که حاوی مقادیر زیادی گاز هیدروژن سولفوره هستند جمع آوری می گردد که این امر علاوه بر جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی ناشی از سوزاندن این گاز ها سود و صرفه اقتصادی زیادی را نیز به دنبال خواد داشت.
گروه دورانV6.0.5.0