رييس امور حقوقي و قراردادها

1- نام و نام خانوادگي:  غلامعباس شهرياري

2-  سمت سازمانی :  رئيس امورحقوقي و قراردادها/ عضوعلي البدل هيئت مديره

3-   تاریخ و محل تولد:  24/09/1344 - رامهرمز

4-  مدرك تحصيلي:  ليسانس حقوق قضائي و ليسانس مديريت دولتي

5-  دانشگاه محل تحصيل:  دانشگاه آزاد اهواز- پيام نور رامهرمز

6-  پنج مسئولیت (سمت) اخیر :

# روابط اداري روابط عمومي شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب از سال 70 تا سال 75

#  متصدي روابط عمومي خانگيران از سال 75 تا سال 76

#
   متصدي روابط اجتماعي روابط عمومي شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب از سال 77 تا سال 79


#
   رئيس روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز كارون از سال 79 تا سال 94

#
  رئيس امورحقوقي و قراردادها شركت بهره برداري نفت و گاز كارون از سال 94 تا سال تاكنون        تلفن:  32251963            دورنگار:  32260263    

 

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها
    V6.0.5.0