رئیس امور مهندسي و ساختمان

فرم اطلاعات مدیران  / جهت درج در وبسایت

 1-   نام و نام خانوادگي: علیرضا قیطاسی 

2-   سمت سازمانی : رئیس امور مهندسی و ساختمان

3-    تاریخ و محل تولد: 9/12/1355- کرمانشاه

4-   مسئولیت در هیأت مدیره :

5-   مدرك تحصيلي (مقطع /رشته و گرایش ): فوق لیسانس عمران/ گرایش خاک و پی

6-   دانشگاه محل تحصيل: بوعلی سینا همدان

7-   پنج مسئولیت (سمت) اخیر با ذکر تاریخ (سال) :

1- مهندسی سیویل 92-83

2- سرپرست پروژه سیویل 97-92

3- سرپرست امور مهندسی و ساختمان 97

4- رئیس امور مهندسی و ساختمان 97 تا کنون

تلفن:دورنگار
: 32251095


امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها
    V6.0.5.0