رييس دفتر مدير عامل و دبيرخانه

1-  نام و نام خانوادگي:  احمد پوريوسفي

2-  سمت سازمانی : رئيس دفتر مدير عامل ودبيرخانه/ دبير جلسات هيات مديره

3-   تاریخ و محل تولد:2/7/1349  اهواز

4-  مدرك تحصيلي: ليسانس مديريت بازرگاني

5-  دانشگاه محل تحصيل: دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز

6-  پنج مسئولیت (سمت) اخیر:

#       كمك مهندس نفت                            از سال 76 تا سال 87
#       هماهنگ كننده آموزشهاي فني              از سال 87 تا سال 90
#       رئيس دفتر مدير عامل ودبيرخانه          از سال 90 تا سال اكنون


تلفن: 67251/ دورنگار
: 32249810

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها
    V6.0.5.0