رئیس روابط عمومی


نام ونام خانوادگی: بهروز تقی محب
میزان تحصیلات: فوق لیسانس علوم اجتماعی - جامعه شناسی
سوابق شغلی:
  • مراقب دستگاه واحد بهره برداری
  • اپراتور واحد بهره برداری
  • کارشناس امور اطلاعات و رسانه ها شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
  • مسئول امور اطلاعات و رسانه ها روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها
    V6.0.5.0