رييس خدمات رايانه اي

 

goolakbar.jpg

 

 

نام و نام خانوادگي:  غلامرضا گل اكبر

تحصيلات : مهندسي برق گرايش الكترونيك گرایش الکترونیک

سمت‌های محوله در طول دوران خدمت :

1-کارشناس پشتیبانی سیستم ها

2-کارشناس ارشد پشتیبانی سیستم ها

3-رئیس خدمات کامپیوتری شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها
    V6.0.5.0