رييس بازرسي فني و خوردگي فلزات

bovaeri.jpg

 

 

نام و نام خانوادگی:  سعید بویری

تحصیلات: فوق لیسانس-خوردگی مواد در صنایع

سمت‌های محوله در طول دوران خدمت :

-تکنسین حفاظت داخلی اداره مرکزی اهواز


-مهندس خوردگی فلزات طراحی

-مهندس ارشد خوردگی فلزات مدیریت تولید شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
-سرپرست مهندسی خوردگی فلزات مدیریت تولید شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

-سرپرست پروژه مهندسی خوردگی فلزات شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون
-رییس بازرسی فنی و خوردگی فلزات شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون

 

امتیاز :  ۲.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها
    V6.0.5.0