رييس برنامه ريزي


1-  نام و نام خانوادگي:  عبدالكريم اسدپور

2-  سمت سازمانی :      رئيس برنامه ريزي

3-   تاریخ و محل تولد:  16/04/1344   - شوشتر

4-   مدرك تحصيلي (مقطع /رشته و گرایش ): كارشناسي مهندسي مكانيك - جامدات

5-  دانشگاه محل تحصيل: شهيد چمران اهواز

6-  پنج مسئولیت (سمت) اخیر با ذکر تاریخ (سال) :

#    رئيس آموزش مسجدسليمان         از سال  78   تا سال 79
#     رئيس آموزش شركت كارون         از سال 79 تا سال   86
#    كارشناس مديريت انرژي           از سال 86  تا سال87
#   كارشناس ارشد برنامه ريزي        از سال 87  تا سال91
#   رئيس برنامه ريزي                    از سال 91 تا سال  تا كنون


            تلفن:  67201

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها
    V6.0.5.0