رييس بهره برداري


1-  نام و نام خانوادگي:  جاسم ديناروند

2-  سمت سازمانی :  رئيس بهره برداري

3-   تاریخ و محل تولد:  05/01/1348 - دهلران

4-   مدرك تحصيلي (مقطع /رشته و گرایش ):  فوق ليسانس- مديريت اجرايي- گرايش مديريت توليد و عمليات

5-  دانشگاه محل تحصيل:   اهواز

6-  پنج مسئولیت (سمت) اخیر با ذکر تاریخ (سال) : 

# رئيس بهره برداري از سال 01/11/93تا سال جاري
#  رئيس بهره برداري شرق كارون   از سال 05/04/91 تا سال 30/10/93
#  رئيس بهره برداري مركزي كارون   از سال 23/05/89 تا سال 04/04/91
#  مسئول بهره برداري كارون يك   از سال 10/07/86 تا سال 22/05/89
#  جانشين متصدي واحد بهره برداري   از سال 01/06/85 تا سال 09/07/86


             تلفن: 67021-67480-77122-32241750/ دورنگار:  06132241750

امتیاز :  ۲.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها
    V6.0.5.0