رييس تاسيسات تقويت فشار و تزريق گاز

 نام و نام خانوادگی:
  عبدالحسن خاكسار

 تحصیلات:  ليسانس مهندسي شيمي

  سوابق شغلی :

1-رییس خدمات عملیات تاسیسات تقویت فشار گاز
2-کارشناس مهندسی راه اندازی
3-متصدی ایستگاه تقویت فشار گاز شماهر 4 اهواز 
4-رییس پالایشگاه شیرین سازی گاز شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون
5-رییس بخش مرکزی تاسیسات تقویت فشار گاز شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون
6-رییس بخش شرق تاسیسات تقویت فشار گاز شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون
7-سرپرست اداره تاسیسات تقویت فشار گاز شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون


امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها
    V6.0.5.0