مدیر امور مالي

1-  نام و نام خانوادگي: پرویز عالی پور 

2-  سمت سازمانی : مدیرامورمالی شرکت بهره برداری نفت وگازکارون/ رئیس هیات مدیره

3-   تاریخ و محل تولد: 1340/ مسجدسلیمان

4-  مدرك تحصيلي (مقطع /رشته و گرایش ): لیسانس حسابداری

5-  دانشگاه محل تحصيل: دانشگاه پیام نور

6-  پنج مسئولیت (سمت) اخیر با ذکر تاریخ (سال) :

# مدیرامورمالی:   از سال 1395
#  رئیس حسابداری مالی:   از سال 1392 الی 1394
#
  رئیس حسابداری عمومی:   از سال 1388 الی 1392
# مسئول تهیه و تنظیم ترازنامه:   از سال 1384 الی 1388
# مسئول خزانه داری:   از سال 1380 الی 1384


              تلفن:  67072     دورنگار: 32249815

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها
    V6.0.5.0