رئیس بودجه و كنترل هزينه ها

 

نام و نام‌خانوادگیسعید سلطانی نوروزی


 تحصیلات:
  کارشناسی ارشد حسابداری

 

سوابق شغلی :- اپراتور نوبتکار شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون


- حسابداری حقوق و دستمزد شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون


- آنالیست بودجه و کنترل هزینه شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون


- خزانه دار شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون


- متصدی موازنه و تلفیق حسابها و تنظیم ترازنامه شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب


- کارشناس بودجه و کنترل هزینه های عملیاتی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

 

 

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها
    V6.0.5.0