سرپرست حسابداري عمومي


.
نام ونام خانوادگی: علی اکبر نوروزی
میزان تحصیلات: لیسانس حسابداری
سوابق شغلی:
  • بایگان اداره مرکزی اهواز
  • کارمند ارشد حسابداری مدیریت مناطق نفتخیز
  • آنالیست بازبینی و برکناری اموال شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون
  • خزانه دار شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون
  • خزانه دار ارشد شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون
  • مسئول سندرسی شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون
  • سرپرست حسایداری عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها
    V6.0.5.0