متصدي طرح ها ،مقررات و روش هاي ادارينام و نام خانوادگی :  اسماعیل میراب زاده
میزان تحصیلات : فوق لیسانس مدیریت دولتی - مدیریت نیروی انسانی
سوابق شغلی:
  • تکنسین آزمایشگاه
  • تکنسین ارشد نوبتکار
  • کارشناس ارشد سفارشات
  • آنالیست برنامه ریزی کالای ترابری
  • رئیس امور اداری و خدمات عمومی
  • متصدی طرح ها مقررات و روشهای اداری
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها
    V6.0.5.0