رئیس ترابري

 

نام و نام خانوادگي:  باقر رشیدی

 تحصيلات :لیسانس مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو

 سمتهای محوله در طول دوران خدمات:

1-تکنسین تعمیرات مکانیکی----- اداره مرکزی آغاجری

2-تکنسین تعمیرات مکانیک-------اهواز

3-تکنسین تعمیرات مکانیکی----- اداره مرکزی اهواز

4-تکنسین تعمیرات مکانیکی-----مدیریت تولید مناطق خشکی/ اداره کل تعمیرات

5-برنامه ریز تعمیرات-------------مدیریت تولید مناطق خشکی/ اداره کل تعمیرات

6-سرپرست نوبتکار کارگاه ساخت و جوشکاری--شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب/مدیریت عملیات

7-مهندس برنامه ریزی تعمیرات---شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

8-رئیس ترابری سبک------شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون/مدیریت خدمات

 

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها
    V6.0.5.0