رييس خدمات مهندسي و بهسازي اماكن وتاسيسات

rzae.jpg

نام و نام خانوادگي: غلامحسین رضايي

 تحصيلات:مهندسي عمران

سوابق شغلي:
انباردار در سيري
انبار دار در خارگ
تكنسين كارگاه ابزار دقيق در شركت كلي مناطق نفتخيز جنوب
اپراتور ارشد كنسول در دانشگاه صنعت نفت
اپراتور كنترل در دانشگاه صنعت نفت
رئيس دفتر در دانشگاه صنعت نفت
مهندس طراح ناظر سيويل در دانشگاه صنعت نفت
سرپرست تعميرات ساختمان در شركت بهره برداري نفت و گاز كارون
رييس خدمات مهندسي و بهسازي اماكن شركت كارون 

 مقالات و کتب انتشار یافته: 

 

مقالات علمی درخصوص رشته تحصیلی عمران، مدیریت.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها
    V6.0.5.0