رييس مخابرات

1-  نام و نام خانوادگي: سيد عبدالنبي فواضلي       

2-  سمت سازمانی : رئيس مخابرات

3-   تاریخ و محل تولد: 10 /01/1352 - اهواز

4-  مسئولیت در هیأت مدیره :-

5-  مدرك تحصيلي (مقطع /رشته و گرایش ): فوق لیسانس الكترونيك

6-  دانشگاه محل تحصيل: دانشگاه شهید چمران اهواز

7-  پنج مسئولیت (سمت) اخیر با ذکر تاریخ (سال) :

1-       تكنسين ارشد الكترونيك             از سال73 تا سال 85
2-        رئيس تعميرات راديو                   از سال 86 تا سال92
3-       رئيس مخابرات                     از سال 93   تا كنون

8-              تلفن: 7-67666
8- دورنگار: 06132251959

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها
    V6.0.5.0