رييس خدمات اداري اجتماعي

 

1-  نام و نام خانوادگي:  اکبر فرهادی سرتنگی

2-  سمت سازمانی : رئیس خدمات اداری/اجتماعی

3-   تاریخ و محل تولد: 10/12/1352 امیدیه

4-  مدرك تحصيلي (مقطع /رشته و گرایش ): فوق لیسانس مدیریت دولتی (تحول)

5-  دانشگاه محل تحصيل:  آزاد اراک

6-  پنج مسئولیت (سمت) اخیر با ذکر تاریخ (سال) :

#        اپراتور نوبتکار بهره برداری                          از سال 78 تا سال 82
#       آنالیست قراردادهای ترابری                          از سال 82 تا سال 85
     رئیس امور اداری ترابری                                        از سال 85 تا سال 89
#      رئیس پشتبانی ترابری                            از سال 89 تا سال 95
#       رئیس خدمات اداری/اجتماعی                   از سال 95 تاكنون


              تلفن: شرکتی: 67208- 68025 32250137/ دورنگار: 32250137

امتیاز :  ۳.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها
    V6.0.5.0