مزايده و مناقصه ها
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
مناقصه 9900452-48ثبت کننده بدون کاغذ جديد! مناقصه دو مرحله ای 1400/09/141401/09/141400/10/151400/10/29مشاهده اطلاعات کامل
مناقصه م ک/1400/0041انجام خدمات برق و ابزار دقیق مورد نیاز نگهداری و تعمیرات جديد! مناقصه یک مرحله ای 1400/09/131401/09/131400/09/301400/10/12مشاهده اطلاعات کامل
مناقصه 009-81-98603-31هایدرانت،مانیتور و شیلنگ آتشنشانی جديد! مناقصه دو مرحله ای 1400/09/131401/09/131400/10/081400/10/22مشاهده اطلاعات کامل
تجدید مناقصه م ک/99/0022 ت3تهیه و تامین 5 دستگاه تانکر 16000 لیتری حمل آب آشامیدنی مناقصه یک مرحله ای 1400/09/101401/09/101400/09/171400/10/05مشاهده اطلاعات کامل
مناقصه 9800022-48شیر ایمنی پایلوت دار و قطعات یدکی مناقصه دو مرحله ای 1400/09/091401/09/091400/10/151400/10/29مشاهده اطلاعات کامل
مناقصه 0001120-48ترانسمیتر مناقصه دو مرحله ای 1400/09/081401/09/081400/10/081400/10/22مشاهده اطلاعات کامل
مناقصه 9800060-48باتری نیکل کادمیوم مناقصه دو مرحله ای 1400/08/251401/08/251400/09/241400/10/08مشاهده اطلاعات کامل
مناقصه 0001037-48باطری آلکلاین نیکل کادمیوم مناقصه دو مرحله ای 1400/08/231401/08/231400/09/241400/10/08مشاهده اطلاعات کامل
مناقصه 0001153-48باطری آلکلاین نیکل کادمیوم مناقصه دو مرحله ای 1400/08/231401/08/231400/09/241400/10/08مشاهده اطلاعات کامل
مناقصه م ک/1400/0037انجام خدمات حراست و نگهبانی از پستهای مختلف ناحیه صنعتی،درب اداره حراست،اداره ایمنی و کارشناسان حفاظت از الکترونیک مناقصه یک مرحله ای 1400/08/191401/08/191400/09/031400/10/05مشاهده اطلاعات کامل
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
   آرشيو

اسناد مرتبط

گروه دورانV6.0.5.0