معرفي مديران

اعضای هیئت مدیره شرکت نفت و گاز کارون

 

             غلامرضا مفیدی

          مدیر عامل

 


مدیر امور فنی

 

پرویز عالی پور

مدیر امور مالی

 

داریوش طالبی زاده

 مدیر خدمات

 

احمد شیرالی

مدیر منابع انسانی

 

وحید زارع

مدیر عملیات


گروه دورانV6.0.5.0