معرفي مديران

اعضای هیئت مدیره شرکت نفت و گاز کارون

 

             غلامرضا مفیدی

          مدیر عامل

 


مدیر امور فنی

 

یوسف مکارم

مدیر امور مالی

 

داریوش طالبی زاده

 مدیر خدمات

 

احمد شیرالی

مدیر منابع انسانی

 

وحید زارع

مدیر عملیات


گروه دورانV6.0.5.0