دستگاه فرآورش سيار نفت MOT

واحد فرآورش سيار نفت يا MOT  شامل دستگاهی است كه به منظور فرآورش نفت و گاز، بر روي چاههايي قرار می‌گیرد كه به وسيله ماسه، آب، گل حفاري، مواد آسفالتي و... مشكل افت فشار پيدا کرده و نیاز به تعمیر دارند. این دستگاه به دست متخصصان توانمند ايراني و با اهداف زير ساخته شد:

1-      جلوگيري از آلودگي هاي محيط زيستي ناشي از سوزاندن مواد هيدروكربوري

2-     جلوگيري از هرزروی نفت از طريق سوزاندن در گودال های سوخت در هنگام انجام تعمیرات فنی و تخصصی بر روی چاهها

 اين دستگاه برای اولین بار در سطح کشور از سال 1378 توسط شركت بهره‌برداري نفت و گاز كارون به کار گرفته شد و تا پایان سال 1395 بیش  از 1300 هزار بشكه نفت را كه فرآوش نموده است که این امر علاوه بر سود و صرفه اقتصادی از آلودگی های زیست محیطی نیز جلوگیری بعمل آورده است.

دستگاه فرآورش سیار نفت شامل يك واحد فرآورش و يك واحد نمكزدايي است كه در مجموع روي چهار دستگاه تريلر نصب شده و جابجا می گردد. تريلر شماره يك حامل واحد فرآورش ، تريلر شماره 2 حامل واحد نمكزدايي ، تريلر شماره 3 حامل مولد برق و تريلر شماره4 اتاق كنترل و سرويسهای راه‌انداز دستگاه قرار دارند. شرايط طراحي و ظرفيت‌هاي فرآورشي این دستگاه  بشرح زير است:

دبي جرياني بين 500 تا 3000 بشكه در روز

فشار جرياني سيال بين 150 تا 3000 پام

درجه سنگيني نفت 24-38 API

ميزان شن توليدي P.P.M 3000 با قطر حداقل 105 ميكرون

سيستم فرآورش در اين واحد بگونه‌اي است كه بعد از نصب ورودي و خروجي دستگاه به چاه و خط لوله توليدي، ابتدا نفت وارد مخزن شن‌زدا يا Desander شده و در همين مسير مواد ضد خورندگي و تعليق شكن يا ديمولسي فاير و سود سوزآور به آن تزريق مي‌شود. مدت ماند نفت يا Residence Time در مخزن شن‌زدا حدود 3 دقيقه در فشار بین 150 تا 500 پام است. ذرات ماسه جدا شده در اين مرحله به مخزن جمع‌آوري ذرات ماسه يا SLURRY TANK هدايت و در زمان لازم تخليه مي‌گردد. 

 اين مخزن داراي سيستم كنترل سطح نفت ، كنترل فشار و شيرهاي ايمني مي‌باشد كه اين سيستم‌ها با فرمان هاي صادره مانع از ايجاد هرگونه حادثه در اين مرحله از فرآيند مي‌شوند. در ادامه نفت خروجي از مخزن ماسه گير به مخزن سه فازي جريان پيدا مي‌كند، اين مخزن توان جداسازي آب شور همراه نفت را حداكثر تا ميزان 20درصد حجمي در فشار عملياتي بين 150 تا 200پام را دارا مي‌باشد كه آب همراه توسط سيستم كنترل اتوماتيك از سيستم خارج مي‌شود و به گودال سوخت هدايت می گردد.

اين مخزن نيز داراي سيستم هاي كنترل مي‌باشد.  به منظور جداسازي ذرات رسوبي همراه نفت، نفت خروجي از مخزن سه فازي توسط خطوط لوله رابط وارد مخزن مخروطي رسوب گير يا DESILTER  مي شود كه در اين مرحله با استفاده از خاصيت جاذبه و نيروي گريز از مركز ناشي از چرخش سريع نفت بصورت سايكلون، ذرات جامد به طرف پايين سقوط كرده و بصورت دستي تخليه مي‌گردند و سپس نفت وارد مخزن نمك‌گير برقي يا DESALTER  مي‌گردد. در چاههايي كه نفت شيرين دارند مي‌توان اين مرحله را حذف نمود. در اين مرحله ذرات ريز آب همراه نفت بصورت امولسيون وارد نمك‌گير برقي مي‌شوند كه داراي يك ترانسفورمر با ورودي 380 ولت AC و خروجي 17000 ولت DC مي باشد كه به شبكه‌هاي داخل مخزن منتقل مي‌شود و ذرات امولسيون پس از قرار گرفتن در ميدانهاي الكتريكي بعلت قطبي بودن آب، شكسته شده و كف مخزن ته نشين و سپس بصورت خودكار از سيستم خارج مي شوند. نفت خروجي از مخزن نمك‌گير توسط لوله به مخزن نوسان‌گير هدايت و از آنجا توسط پمپ به واحد بهره‌برداري پمپاژ مي‌شود.  بطور كلي تمام نكات ايمني و سيستم‌هاي كنترل كننده در اين واحد فرآورشي نصب شده و با ضريب اطمينان بالا مي‌تواند در شرايط مختلف كارآيي داشته باشد.


گروه دورانV6.0.5.0